Zašto baš Plava planeta?

 U Politehničkoj školi u Kragujevcu 2002. godine formirana je ekološka sekcija koja je uspešno radila sve do januara 2010 godine kada je preimenovana u Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj. Centar ili skraćeno CEOOR je preuzeo sve aktivnosti koje je imala sekcija, sa bitnom razlikom što su sada članovi ne samo ulčenici Politehničke škole, već i učenici svih srednjih škola u Kragujevcu. Osim učestvovanja u projektima, ekološke radio emisije koju vode i uređuju učenici, različitih radionica, organizovanja seminara za učenike i nastavnike, izložbi fotografija i drugih aktivnosti u aprilu 2012. godine na Dan planete Zemlje, po deseti puta zaredom biće izložba likovnih radova predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola širom Srbije (svake godine pristigne najmanje 500 radova). Ova izložba je od 2004. godine dobila naziv „Plava planeta“ i u redovnom je programu grada Kragujevca povodom obeležavanja Dana grada. Ovo je bio razlog što je i ovaj blog dobio ovaj naziv.
Više informacija o radu ekološke sekcije i Centra na sajtu CEOOR

Advertisements